Intervju med en socialsekreterare

Abir jobbar som socialsekreterare. I filmen berättar hon om sitt jobb och varför hon vill jobba som socialsekreterare. Hon berättar också hur det kan vara för barn och unga att komma i kontakt med soc.

Vad betyder de svåra orden?

Här kan du söka på svåra ord som du kan mötas av hos soc.