Lämna sidan

Soc steg för steg

De här stegen ingår i en barnavårdsutredning. Det finns utredningar som handlar om andra saker, till exempel  och . Då kan stegen se annorlunda ut.

""

Så börjar det

Barn och föräldrar kan själva ta kontakt med Infobubbla soc för att söka hjälp. Är barnet över 15 år och gör en ansökan måste soc starta en utredning. Det gäller också om föräldrar gör en ansökan.

""

Alla som misstänker att ett barn inte har det bra kan göra en Infobubbla orosanmälan till soc.

Infobubbla En del vuxna som arbetar med barn måste göra en sådan anmälan.

""

Om det är bråttom att skydda barnet så måste soc göra det direkt. Då måste de också starta en utredning. Om barnet inte behöver skydd direkt har soc 14 dagar på sig att bestämma om de ska starta en utredning.

""

Soc utreder

Om soc startar en utredning är det för att ta reda på om barnet behöver stöd eller skydd. Det kan också vara andra i familjen som behöver hjälp.

""

Under utredningen tar soc kontakt med vuxna som kan berätta hur barnet har det. Det kan till exempel vara personer som jobbar i skolan eller en tränare som barnet träffar ofta. Barnet kan komma med förslag på vilka vuxna soc kan prata med.

En kalender ligger uppslagen med en blyertspenna i. På den högra datumsidan står texten "Utredning klar!" inringad.

Soc pratar också med barnet och familjen om vilken hjälp som skulle passa dem bäst. Barn har alltid rätt att säga vad de tycker och soc ska lyssna på dem. Men det kan inte alltid bli som barnet vill.

Utredningen får hålla på som längst i fyra månader. Bara som Infobubbla undantag får den hålla på längre.

""

Hjälp från soc

Hjälp från soc kallas för insatser. Det handlar ofta om att prata om hur det kan bli bättre hemma och hur familjen tillsammans kan lösa det som är problem.

Exempel på insatser kan vara att

  • föräldrar får hjälp att vara bättre föräldrar
  • familjen får prata med någon som arbetar med att hjälpa familjer
  • barnet får träffa andra barn som har varit med om liknande saker
  • barnet får en Infobubbla kontaktperson eller Infobubbla kontaktfamilj som stöd.
""

Soc kan behöva hjälp av barnet att planera insatser som hen ska få. Det kan till exempel vara hur ofta barnet ska träffa någon som ska hjälpa. Som barn har man alltid rätt att säga vad man tycker och soc ska lyssna på det.

Vad barnet kan vara med och påverka beror på vilka insatser det handlar om.

""

Ibland måste barn och ungdomar bo någon annanstans än hemma, för att få skydd eller hjälp. Men det är inte så vanligt. Det kallas att bli Infobubbla placerad.

""

Barn över 15 år kan tacka nej till en del insatser från soc. Är barnet under 15 år kan föräldrarna tacka nej.

""

Soc ansvar när du får hjälp

När barn får hjälp från soc har soc ett ansvar att kolla hur hjälpen fungerar. Barnet kan också själv kontakta sin socialsekreterare om hen har frågor eller vill berätta något.

När barn är placerade ska soc noga kolla att de har det bra. Socialsekreteraren ska också berätta hur barnet kan ta kontakt med hen.