Lämna sidan

Möte med soc

ansvarar för att du får all information som är viktig för dig. Du kan alltid säga till när du inte förstår, och ställa frågor.

""

Före mötet

Du kan få hjälp av en tolk om du pratar ett annat språk än svenska. Berätta det innan mötet!

""

Du får ta med dig någon på mötet. Det kan till exempel vara en förälder, fritidsledare, kompis eller ett syskon.

Exempel på frågor du kan ställa

 • Varför behöver jag träffa soc?
 • Måste jag komma på mötet?
 • Vem ska jag träffa?
 • Vilka andra ska vara med?
 • Vad ska vi prata om?
 • Vad ska soc hjälpa till med?

 

Informations bubbla

Det är okej att ställa de här frågorna till din socialsekreterare före mötet

En ung person sitter vid ett bord med armarna i kors. I en pratbubbla står det "Jag undrar".

På mötet

Du får alltid ställa frågor. Om du inte förstår, fråga igen.

""

Du bestämmer själv vad du vill berätta och vilka frågor du vill svara på. Du kan vara helt tyst och bara lyssna.

Exempel på frågor du kan ställa

 • Vad kommer att hända med mig?
 • Vem kommer att få reda på vad jag berättar?
 • Vad bestämdes egentligen?
Informations bubbla

Det är okej att ställa de här frågorna till din socialsekreterare på mötet

""

I slutet av mötet

Du kan be socialsekreteraren sammanfatta mötet, och berätta vad som händer sen.

""

Du kan alltid kontakta socialsekreteraren efter mötet om det var något du inte förstod.

""

Du har oftast rätt att läsa vad soc skriver om dig.

Exempel på frågor du kan ställa

 • Kommer vi att träffas igen?
 • Vem träffar jag på nästa möte?
 • Vad ska soc göra nu?
 • Kan vi ha kontakt på sms?
 • Hur kan vi annars ha kontakt?
 • Kan ni påminna mig nästa gång vi ska ses?
Informations bubbla

Det är okej att ställa de här frågorna till din socialsekreterare efter mötet

Hur kändes mötet?

Klicka på en känsla för att få tips om vad du kan göra. Ditt svar sparas inte och skickas inte vidare till soc eller någon annan.

SIP – en plan för dig

SIP betyder samordnad individuell plan. Planen görs för att du ska få den hjälp som du behöver från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det kan vara om du behöver hjälp hemma, i skolan eller efter skolan. Alla som ska hjälpa dig tar fram planen tillsammans med dig. Det görs på ett möte, SIP-möte.Du kanske blir bjuden på ett SIP-möte av en av de vuxna som ska hjälpa dig. Du kan också själv säga till din socialsekreterare att du vill ha ett SIP-möte.

 • På SIP-mötet kan det vara flera personer som är viktiga för dig:
 • dina föräldrar om du är under 18 år
 • någon från socialtjänsten
 • någon från sjukvården, som en kurator eller psykolog från BUP
 • någon från skolan
 • om du vill kan du också bjuda in någon annan som du litar på, till exempel en släkting.

Allt som bestäms på mötet skrivs ner i din SIP-plan. I den står hur du ska få hjälp och av vem.