Lämna sidan

Vanliga frågor om soc

Här får du svar på några vanliga frågor om

Vad är soc?

Soc betyder socialtjänsten. Soc finns i varje kommun och de jobbar för att alla människor som bor i kommunen ska ha det bra. Om man inte har det så kan man behöva stöd och hjälp från soc.

Soc har ett särskilt viktigt ansvar för att barn och ungdomar ska ha det bra när de växer upp.

På soc jobbar socialsekreterare. Deras jobb är att prata med familjer där det finns problem om hur det kan bli bättre och föreslå olika sorters hjälp.

Om en vuxen eller ett barn i en familj behöver hjälp av soc, så är det ganska vanligt att de andra i familjen också behöver det. Socialsekreterarna måste alltid lyssna på barnen för att det ska bli så bra som möjligt för dem.

Tar soc barn från sina familjer?

Att soc tar barn från familjer är något som både vuxna och barn kan vara oroliga för. Det beror nog på att soc i vissa allvarliga fall, tillsammans med en domstol, kan bestämma att barn inte ska bo kvar hemma.

I de allra flesta fallen när soc hjälper familjer får barn och föräldrar hjälp för att det ska bli så bra som möjligt hemma, utan att barnet behöver flytta.

Men sen finns det situationer när det inte är bäst för barnet att bo hemma. Och då kan soc föreslå att det är bättre att barnet bor någon annanstans en tid. Under den tiden som barnet bor någon annanstans kan föräldrarna och barnet också få hjälp av soc för att det ska bli bättre hemma.

Om föräldrarna och soc inte kan komma överens om att barnet ska flytta, kan soc och domstolen i vissa fall bestämma det ändå. Men bara om de tror att barnet kan skadas av att bo kvar hemma. I de fallen måste domstolen bestämma det. Då ska familjen också få hjälp av en jurist som kan lagar när de har kontakt med domstolen.

Här kan du läsa vad som sägs i filmen

När någon har gjort en orosanmälan tar soc emot den. Och först, när anmälan precis har kommit in, så måste soc ta reda på om de måste skydda barnet akut.

Exempel på situationer när soc kan behöva skydda barnet akut, är om det verkar finnas våld hemma, eller om en förälder har hotat barnet, eller om barnet snabbt behöver komma bort från en annan farlig situation eller miljö.

Om soc kommer fram till att ett barn behöver skydd och hjälp direkt, kan det bli bestämt att barnet ska bo någon annanstans än hemma, till exempel i ett jourhem.

För många barn som soc får höra om i anmälan så är det inte akut, men barn och familjer kan ändå behöva hjälp. Men informationen i anmälan räcker inte alltid och därför kan soc behöva prata med barnet och föräldrarna, och kanske också med den som gjorde anmälan.

När soc vet tillräckligt så ska de bestämma om de behöver starta en utredning eller inte.

Här kan du läsa vad som sägs i filmen

LVU är förkortning på en lag som heter Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Med hjälp av den här lagen har soc möjlighet att skydda barn och unga som är under 21 år.

Med stöd av LVU kan soc placera ett barn eller en ung person i till exempel ett familjehem mot barnets och föräldrarnas vilja. Det här kan soc göra antingen om man har det dåligt hemma i familjen, eller om man gör saker som kan vara dåliga eller som kan bli farliga för en själv.

Efter att soc har beslutat är det domstolen som bestämmer om det är okej att barnet eller den unge placeras.

En viktig sak med den här lagen är att soc kan bestämma saker mot föräldrarnas och barnets vilja. Men den mesta hjälpen som soc erbjuder barn och föräldrar är frivillig, och då behöver soc inte använda LVU.

Hur kontaktar man soc?

Det kan vara lite olika. Men man kan alltid ringa till kommunen där man bor och säga att man vill prata med socialtjänsten.

Om man vet vilken kommun man bor i så kan man söka på det namnet och socialtjänsten för att hitta ett telefonnummer eller en mailadress.

Det är ganska vanligt att barn som kommer i kontakt med soc först har pratat med någon annan vuxen, till exempel någon som jobbar på Bris eller i skolan, eller en kompis förälder. Och sen kanske den personen har hjälpt till att kontakta soc.

Men man kan alltså ta kontakt med soc själv om man tror att man behöver hjälp och inte vet vem man ska prata med.

Vad är en orosanmälan?

Om någon är orolig för att ett barn inte har det bra så kan den personen anmäla det till soc. Man kan till exempel skriva eller ringa till soc och berätta vilket barn det handlar om och varför man är orolig. Det här kallas att personen gör en orosanmälan.

Ofta brukar anmälningar handla om att föräldrarna kanske inte kan ta hand om barnet, eller att barnet gör farliga saker.

Alla kan göra en sådan här anmälan – det kan till exempel vara en kompis förälder eller en granne där man bor som är orolig. Men det vanligaste är att en anmälan kommer från någon som jobbar i skolan, hos polisen, i sjukvården eller någon annanstans där man möter barn ofta. De personerna har extra mycket ansvar för att säga till soc om barn inte har det bra. Det står i lagen att de genast måste göra en anmälan till soc om de är oroliga för ett barn.

Varför blir man placerad?

Att man blir placerad som barn eller ungdom kan bero på olika saker. Men det är antingen för att det inte går att bo hemma, eller för att det inte är bra för en att göra det.

Man kan bli placerad för att soc och ens föräldrar, och man själv, tycker att det är den bästa lösningen. Man kan vara överens om att det inte funkar hemma, och att det är lättare att lösa problemen om barnet bor någon annanstans ett tag. Då blir det en frivillig placering. Det är det allra vanligaste.

Men om det är så att soc och föräldrarna inte är överens om att ett barn ska placeras, kan soc och domstolen i vissa fall bestämma att barnet ska placeras ändå. När det här händer så blir man placerad antingen på grund av miljön eller sitt egna beteende.

Miljö betyder att det är något i hemmiljön som gör att man inte kan bo kvar. Det kan vara att man blir slagen eller utsatt för kränkande behandling eller att ens föräldrar inte kan ta hand om en.

Om man blir placerad på grund av sitt egna beteende handlar det om något som man själv gör och som man behöver sluta med för att må bra. Det kan vara att man begår brott eller använder droger eller utsätter sig själv för farliga situationer.

Vem bestämmer att man inte ska bo hemma?

Vem som bestämmer beror både på hur allvarlig situationen är och om soc och föräldrarna är överens om placeringen eller inte.

Det är de som arbetar hos soc som träffar barnet och föräldrarna och tillsammans med dem försöker beskriva hur barnet har det.

Om soc tänker att det inte är bäst för det här barnet att bo hemma, kan de föreslå för familjen att barnet ska bo nån annanstans under en tid. Om soc och föräldrarna är överens om det tar politiker i kommunen ett beslut om att barnet ska placeras.

Om föräldrarna och soc inte kommer överens kan soc, tillsammans med en domstol, i vissa fall bestämma att barnet ska placeras ändå.

Eftersom det är ett väldigt stort beslut att placera ett barn mot föräldrarnas vilja, får det bara göras om soc tror att barnet kan skadas av att bo kvar hemma. Och i de här fallen måste domstolen ta beslutet.

Det är alltid viktigt vad barnet vill och känner – det ska soc alltid försöka ta reda på. Men hur mycket man får vara med och bestämma beror till exempel på hur gammal man är och vad det handlar om.