Lämna sidan

Jag är placerad

Informationen på den här sidan är för dig som bor i , på , på eller i .

""

Det här gäller alltid

När du är placerad är det de vuxna i familjehemmet eller personalen som ska ta hand om dig.

Du har samma rättigheter som andra barn, även när du är placerad. Du har till exempel rätt att gå i skolan, att få vård om du är sjuk och att någon lyssnar på dig.

Om något inte känns bra kan du prata med Infobubbla soc. De är ansvariga för din placering och att du har det bra.

""

Du har en socialsekreterare

Alla placerade barn och unga ska ha en egen socialsekreterare hos soc. Den personen ska besöka dig och berätta sånt som du behöver veta.

Du har rätt att prata ensam med din socialsekreterare. Du får ta med dig någon som stöd om det känns bättre.

""

Om du inte förstår varför du är placerad ska socialsekreteraren förklara det för dig.

Även om socialsekreteraren redan har berättat så kan du fråga igen. Soc ska förklara så att du förstår.

Exempel på frågor du kan ställa till din socialsekreterare:

  • Varför är ni oroliga för mig?
  • Varför får jag inte bo hemma?
  • Hur länge ska jag bo här?
  • Vad gör jag om jag inte trivs här?
  • När får jag träffa mina föräldrar och syskon?
  • Får mina föräldrar någon hjälp av er?
  • Har ni planerat något som jag inte vet om?
  • Får någon veta det jag säger till er?
""

Träffa familj och nära vänner

De flesta barn som är placerade kan ha kontakt med föräldrar, syskon och andra personer som är viktiga i deras liv.

Man kan ha kontakt på olika sätt. Det kan vara att man träffas, men det kan också vara att man pratar via datorn eller telefonen.

Pratbubbla med texten: Vad DU vill är viktigt!

Det är bra att berätta om det är jobbigt att träffa någon. Då kan socialsekreteraren försöka göra så att det blir mer som du vill.

Om du inte får träffa din familj eller andra som du vill, ska soc berätta varför.

Barn som har fyllt 15 år får bestämma mer om vilka personer de ska träffa.

""

Information vuxna har om dig

Du har oftast rätt att få veta vad vuxna omkring dig skriver om dig. Du kan be soc om att få läsa i din journal.

Fråga om det är något som du inte förstår eller vill veta mer om.

""

Om du är missnöjd

Det är bra att försöka prata med de vuxna där du bor.

Om det inte hjälper eller inte känns bra, kan du ringa eller skriva till soc.

""

IVO är en myndighet som ska se till att socialtjänsten gör det de ska för att hjälpa barn och vuxna.

IVO har en telefonlinje för alla under 21 år. Dit kan du ringa och fråga om dina rättigheter och berätta om det som inte är bra. Telefonnumret är 020-120 06 06.

Du kan även mejla till IVO på beratta@ivo.se

""

Mer om dina rättigheter

På IVO:s och SiS:s webbplatser kan du läsa mer och se filmer om dina rättigheter när du är placerad:

Familjehem

HVB

Stödboende

SiS

 

Hur är kontakten med din socialsekreterare?

Klicka på en känsla för att få tips om vad du kan göra. Ditt svar sparas inte och skickas inte vidare till soc eller någon annan.