Lämna sidan

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi tillgängligheten till kollpasoc.se, vilka brister som finns och hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Kollpasoc.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel olika funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel besökarna använder.

Tillgänglighet på webbplatsen

Den här webbplatsen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från kollpasoc.se i något annat format, till exempel stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post på alternativaformat@socialstyrelsen.se. Svarstiden är normalt en vardag.

Du kan också kontakta oss genom att

Rapportera brister i tillgänglighet

Här kan du rapportera brister i tillgängligheten

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning som är tillsynsmyndighet för lagen om tillgänglighet till digital service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Brister i tillgänglighet vi känner till idag

Kravet på att tillgänglighetsredogörelsen ska ligga fullt synlig från alla sidor undantas då det i detta fall skulle vara störande för innehållet, Det finns en länk till tillgänglighetsredogörelsen på en undersida, Om koll på soc.

Kravet på att kunna navigera på flera sätt undantas, då mängden innehåll på webbplatsen är relativt liten och vi därför bedömer att användbarheten inte skulle förbättras nämnvärt av att till exempel ha en sökfunktion.

Hur vi testat webbplatsen

Kollpasoc.se har granskats utifrån tillgänglighetsperspektivet av en oberoende aktör.

Senaste bedömningen gjordes under oktober–december 2020.

Webbplatsen publicerades i februari 2021.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 2022-04-27.