Stödsamtal för att prata om jobbiga saker

Det kan kännas bra att prata med någon om din situation. Därför kan du få stödsamtal där du får prata med en socialsekreterare om det du har upplevt och hur du mår. Då kan du få stöd och hjälp med saker som är jobbiga i ditt liv.

Om du är yngre än 15 år är det dina föräldrar (vårdnadshavare) som måste be om eller tacka ja till insatsen. Om du har fyllt 15 år måste du antingen be om en stödsamtal själv eller tacka ja om soc föreslår det.

Dina föräldrar kan också få stödsamtal, till exempel om hur det kan hjälpa och stötta dig på ett bra sätt.