Så här kan soc hjälpa och stötta dig

Soc kan hjälpa och stötta dig och din familj på många olika sätt. Hjälpen kallas för insatser. En insats kan till exempel vara att du får träffa andra barn eller unga som har varit med om samma sak som du och prata om det som har hänt. Eller att dina föräldrar får hjälp att betala mat och hyra.

I Sverige finns det 290 kommuner. Det är kommunerna som ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn och familjer genom soc. Alla kommuner bestämmer själva hur stödet och hjälpen ska fungera i just den kommunen. Det betyder att stödet och hjälpen kan se olika ut beroende på var du bor.

Prata med soc där du bor för att få veta mer om hur det funkar där.

Hjälpen kan vara frivillig eller tvingande

Hjälpen som du eller din familj får av soc kan vara frivillig eller tvingande. Det betyder att en del insatser väljer du och din familj att ta emot, andra kan ni vara tvugna att ta emot. Olika lagar styr vad som är frivilligt och vad som är tvingande.

I en lag som kallas för SoL, Socialtjänstlagen, står det om den hjälp som är frivillig att ta emot.

I en lag som kallas för LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, står det om den hjälp som du och din familj kan vara tvungna att ta emot.

I en lag som kallas LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, står det om det stöd du som har en funktionsnedsättning kan få.

Även om du eller din familj vill ha hjälp av soc betyder det inte alltid att ni får det. Först soc kan göra en utredning där de tar reda på om du eller din familj kan få stöd eller hjälp av dem.