SoL – socialtjänstlagen

I SoL finns det regler som säger att soc ska ge stöd och hjälp till människor som behöver det. Barn, unga, vuxna och äldre.

Soc kan ge stöd och hjälp genom SoL på många olika sätt. Det kan till exempel handla om att du behöver någon att prata med, att du får en kontaktfamilj eller att din familj får ekonomisk hjälp för att kunna betala mat och hyra.

SoL är en lag som bygger på att alla människor har rätt att bestämma själva och att någon frivilligt vill ta emot hjälp. Det betyder att soc inte kan göra något som står i SoL mot någons vilja.

Eftersom SoL bygger på frivillighet måste du och/eller dina föräldrar säga okej till den hjälp som soc föreslår. Det kallas för att samtycka. Hjälpen som soc föreslår kallas för insatser.

Bra att veta - under 15 år

Om du är yngre än 15 år måste dina föräldrar (vårdnadshavare) tacka ja till insatsen som soc föreslår. Men, du har alltid rätt att säga vad du tycker och tänker, även om det är dina föräldrar som till sist bestämmer hur det ska bli.

Bra att veta - över 15 år

Om du är 15 år eller äldre kan soc och dina föräldrar (vårdnadshavare) inte bestämma att du ska ta emot en frivillig insats om du inte själv vill det. För att du ska kunna få insats måste du antingen berätta att du vill ha den eller tacka ja när soc föreslår den.