Överklaga det soc har bestämt

En del av det soc bestämmer om dig som är LVU:ad kan du som är över 15 år överklaga till förvaltningsrätten själv. Om du är under 15 år är det dina föräldrar (vårdnadshavare) eller ditt offentliga biträde som kan överklaga. Att överklaga något betyder att du eller dina föräldrar berättar att ni är missnöjda med något som har bestämts och vill att beslutet ska ändras.

Det här kan du och dina föräldrar överklaga

  • Att du blir LVU:ad, det vill säga att du blir placerad på HVB, SiS eller i ett familjehem mot din egen eller dina föräldrars vilja.
  • Var du ska bo under tiden du är LVU:ad, till exempel om du blir placerad långt ifrån orten där din familj bor.
  • Att du flyttas från en placering till en annan, till exempel från ett HVB till ett SiS.
  • Att du ska fortsätta att vara LVU:ad.
  • Hur ofta du får träffa dina föräldrar (vårdnadshavare).
  • Att dina föräldrar (vårdnadshavare) inte får veta var du bor någonstans.
  • När det bestäms, eller när de tänker igenom och kommer fram till att du behöver ha eller ändra förebyggande insatser.
  • Om du har ett tillfälligt flyttningsförbud och soc har bestämt hur ofta du får träffa dina föräldrar (vårdnadshavare) och du själv vill något annat.
  • Att ett flyttningsförbud fortsätter att gälla för dig.

Andra saker som soc har bestämt om LVU kan inte överklagas.

Så här kan du överklaga

Om du vill överklaga något som soc har bestämt om din LVU-placering kan du skriva ett brev där du berättar vad de har bestämt och varför du tycker att det är fel.

Oftast har du rätt till ett offentligt biträde när du överklagar att du inte får bo kvar hemma eller var du ska vara LVU:ad. Då kan du ta hjälp av honom eller henne.

När du har skrivit klart ditt överklagande kan du skicka det till din socialsekreterare.

Ett exempel på överklagande

Så här kan du till exempel skriva:

Hej!

Jag överklagar beslutet den (skriv in datumet som står i ditt beslut) om att jag (skriv in vad det är du vill överklaga). Jag tycker att beslutet är fel för att (skriv varför du tycker att beslutet är fel).

Glöm inte att skriva under med ditt namn!