Överklaga det förvaltningsrätten har bestämt

När det är förvaltningsrätten som har bestämt att du ska vara LVU:ad på grund av hur du har det hemma (paragraf 2) eller för att du själv gör saker som inte är bra för dig (paragraf 3) kan du föräldrar överklaga beslutet.

Om du har ett offentligt biträde kan han eller hon hjälpa dig.

Du har tre veckor på dig att överklaga från att du har fått veta vad förvaltningsrätten har bestämt.