Omedelbart omhändertagande när det är akut

Om du har det dåligt hemma eller om du själv gör saker som inte är bra för dig och det finns en allvarlig risk för att din hälsa och utveckling skadas, kan du behöva tas om hand och få hjälp direkt.

Det kallas för ett omedelbart omhändertagande och betyder att du får skydd, stöd och hjälp direkt genom att antingen flytta till ett jourhem eller till ett familjehem.

Soc kan också bestämma att du ska få hjälp direkt om dina föräldrar (vårdnadshavare) eller du själv, beroende på hur gammal du är, inte tackar ja till den hjälp som soc föreslår.

De får bara bestämma att du ska bli omedelbart omhändertagen om de misstänker att du kommer behöva bli LVU:ad och det finns en allvarlig risk för att din hälsa och utveckling skadas om du inte får hjälp direkt.

Förvaltningsrätten bestämmer om du ska fortsätta att vara omhändertagen

När soc har kommit fram till att du behöver flytta från din familj direkt ska de skicka sitt beslut till förvaltningsrätten så fort som möjligt. Senast inom en vecka. Om de inte gör det får du inte vara omhändertagen längre utan ska få flytta hem igen.

Om förvaltningsrätten håller med om att du ska vara omhändertagen ska soc ansöka om att du ska bli LVU:ad. Det måste de göra senast fyra veckor efter det att du blev omedelbart omhändertagen. Om soc inte skickar någon LVU-ansökan ska du inte vara omhändertagen utan få flytta hem igen.

När det inte finns några skäl till att du ska vara omedelbart omhändertagen längre ska du få flytta hem igen. Till exempel om det har blivit bättre hemma hos dig eller om din egen situation har blivit bättre. Det är soc som bestämmer om du får flytta hem igen eller inte.

Om soc har bestämt att du ska bli omedelbart omhändertagen kan beslutet inte överklagas.