Offentligt biträde på din sida i förhandlingen

Ett offentligt biträde ska vara någon som kan fungera som ett stöd för dig när förvaltningsrätten ska bestämma om du ska bli LVU:ad eller inte. Han eller hon är nästan alltid en jurist, alltså någon som kan lagar och regler bra. Det är förvaltningsrätten som väljer ut biträdet åt dig.

Ditt offentliga biträde ska stå på din sida och arbeta för att det som bestäms i rätten ska bli så bra som möjligt för dig. Det betyder att han eller hon ska berätta vad du tycker och vill för rätten och samtidigt ge dig råd och det stöd du behöver. Biträdet ska också se till att soc har tagit reda på allt som har med din situation att göra.

Du kan få ett offentligt biträde:

  • när det ska bestämmas om du bli LVU:ad eller inte
  • när du blir omedelbart omhändertagen
  • när soc ska bestämma att du inte ska vara LVU:ad längre
  • när soc ska bestämma om du ska få flyttningsförbud
  • om du har flyttningsförbud och soc ska bestämma att det inte behövs längre
  • när du vill överklaga ett beslut

 Dina föräldrar (vårdnadshavare) kan också få ett offentligt biträde. Om ni vill samma sak ska ni få samma person. Om ni inte vill samma sak ska ni få varsitt biträde.

Bra att veta

Ett offentligt biträde är gratis för dig. Det är staten som betalar.