När kan jag få vård enligt LVU?

Om det finns en allvarlig risk för att din hälsa eller utveckling skadas kan soc ansöka om att du ska få vård enligt LVU. Det brukar kallas för att du blir LVU:ad.

Då skickar soc en ansökan till en domstol som heter förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten är de som bestämmer om du ska få vård enligt LVU eller inte. När soc ansöker om att du ska bli LVU:ad är det för att skydda dig och din hälsa.

Det finns två anledningar till att soc kan vilja att du blir LVU:ad:

  1. att du inte har det bra hemma
    och/eller
  2. att du själv gör saker som inte är bra för dig och som är svår att sluta med.

”Andra paragrafen LVU” - att inte ha det bra hemma

Förvaltningsrätten kan bestämma att du behöver bli LVU:ad om du inte har det bra hemma. Till exempel om du blir utsatt för våld, sexuella övergrepp eller har föräldrar som inte klarar av att ta hand om dig på ett bra sätt. Det står i andra paragrafen i LVU.

”Tredje paragrafen LVU” - att du själv gör saker som inte är bra för dig

Förvaltningsrätten kan bestämma att du kan bli LVU:ad om du själv gör saker som inte är bra för dig. Bland annat om du tar droger, dricker alkohol eller håller på med brott. Samma sak om du gör sådant som vuxna ibland beskriver som ”socialt nedbrytande beteende”. Det kan till exempel vara att du är aggressiv och ofta hamnar i bråk eller att du erbjuder sex i utbyte mot pengar eller saker. Det står i tredje paragrafen LVU.