”Muntlig förhandling” – mötet i förvaltningsrätten

När förvaltningsrätten har fått ansökan från soc ska de så fort som möjligt bestämma om du ska bli LVU:ad eller inte. För att komma fram till det har de ett möte som kallas för en muntlig förhandling. På det mötet pratar de om din situation med bland annat dina föräldrar, soc och ditt offentliga biträde.

Om du är över 15 år kan du också få vara med i det här mötet. Om du är yngre måste rätten tycka att det är okej att du är med, om du själv vill det. Fråga ditt offentliga biträde vad som gäller för dig.

Det är vanligt att det här mötet är ”inom stängda dörrar”. Det betyder att bara de som mötet handlar om får vara med i rummet. Det är för att andra inte ska få reda på känsliga saker om dig och din familj.

Det domstolen sedan bestämmer blir alltid offentligt, det betyder att den som vill kan få veta vad domstolen har bestämt.