LVU-beslutet

När mötet (förhandlingen) är klar ska förvaltningsrätten bestämma sig för om du ska bli LVU:ad eller inte. Ibland får du reda på det direkt på plats, annars har de fyra veckor på sig att berätta för dig hur det blir.

Om de bestämmer att du ska bli LVU:ad måste vården sätta igång inom fyra veckor. Har du inte fått vård innan dess, och soc fortfarande vill att du ska bli LVU:ad, måste soc lämna in en ny ansökan till förvaltningsrätten. Då börjar allt om från början igen.