Efter LVU

Du ska inte vara LVU:ad längre tid än nödvändigt. Vården ska med andra ord sluta direkt när din situation har blivit bättre.

Om du har varit LVU:ad på grund av något som hänt hemma ska du inte vara det längre än tills du fyller 18 år.

Beror det på att du själv har gjort saker som kan skada dig och din hälsa ska du inte vara LVU:ad längre än tills du fyller 21.

Soc har fortfarande ansvar för att ge dig det stöd och den hjälp du behöver, även när du inte är LVU:ad längre. De har också ansvar för att se till att du är förberedd när du ska flytta hem till dina föräldrar och din familj igen.