Att tvingas ta emot hjälp för att slippa LVU

Soc ska alltid försöka hitta frivilliga lösningar tillsammans med dig först, men det går inte alltid. Du som är över 15 år och dina föräldrar (vårdnadshavare) kanske inte vill ta emot den hjälp som soc föreslår.

Men om du gör saker som inte är bra för dig och det finns risk för att du kommer att bli LVU:ad om du fortsätter kan soc bestämma att du ska få något som kallas för förebyggande insatser. Ibland kallas det också för mellantvång. 

Förebyggande insatser får du för att soc vill försöka hjälpa dig medan du bor kvar hemma samtidigt som du får stöd av dem  Du kan till exempel få en särskilt kvalificerad kontaktpersonmissbruksbehandling eller någon annan insats. 

När du ska få en förebyggande insats måste soc ta fram en plan för hur din behandling ska gå till. I planen ska det stå om du har fått någon hjälp av soc förut, hur din situation ser ut, vilken behandling du behöver och hur soc ska se till att du får den.

En gång i halvåret ska soc ta reda på om du fortfarande behöver några "förebyggande insatser" eller inte. Du ska inte ha förebyggande insatser längre tid än du behöver dem.

Bra att veta!

Du och/eller dina föräldrar kan överklaga förebyggande insatser.