Att ”föra talan” – när du berättar om din situation

Du som har fyllt 15 år har rätt att själv berätta om din situation i förvaltningsrätten. Du kan också själv bestämma om du vill överklaga något som förvaltningsrätten har bestämt eller be om att få en särskild insats hos soc. Detta kallas att ”föra talan”. Du kan också få hjälp med att föra talan av ett offentligt biträde.

För dig under 15 är det dina föräldrar (vårdnadshavare) eller ditt offentliga biträde som ska "föra din talan" i förvaltningsrätten. Det betyder att de ska berätta hur du har det och hur du mår.

Du ska också få prata med domstolen och berätta vad du tycker och vill, om du själv vill det. Men, inte om det av någon anledning skulle vara dåligt för dig, till exempel om du tycker att det känns väldigt obehagligt eller jobbigt att berätta själv.

Offentligt biträde?

Ett offentligt biträde ska fungera som ett stöd för dig när förvaltningsrätten ska bestämma om du ska bli LVU:ad eller inte.