Att bli LVU:ad

För att du ska få bli LVU:ad måste soc göra en ansökan hos förvaltningsrätten. I ansökan förklarar soc varför de tycker att du behöver vård och på vilket sätt de vill att du ska få den. De berättar också om du har fått någon hjälp av soc tidigare och vad du själv vill och tycker.

Det är förvaltningsrätten som bestämmer att du ska få vård, men soc som bestämmer var du ska bo och vilken sorts vård du ska få.

När du blir LVU:ad får du alltid flytta hemifrån under en tid. Det kallas för att bli placerad. Det finns flera boenden som du kan få flytta till:

"