LVU – lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

Det bästa är om du och dina föräldrar (vårdnadshavare) kan komma fram till vad som är bäst för dig tillsammans med soc. Men ibland kan ni tycka olika om vad som är bäst. Då kan soc använda sig av LVU, en lag som är tvingande.

Om soc kommer fram till att det finns en allvarlig risk för att din hälsa eller utveckling skadas om du fortsätter att göra saker som inte är bra för dig eller ha det dåligt hemma, kan de bestämma att du ska få hjälp trots att du och/eller dina föräldrar inte vill. Det står i lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Att lagen heter ”vård av unga” betyder inte alltid att det handlar om sjukvård, utan om omvårdnad. Omvårdnad betyder att någon ska ta hand om dig.