Om du inte är nöjd – att överklaga

Om du inte får den insats som du har ansökt om, eller om du är missnöjd med något som kommunen har bestämt, kan du eller dina föräldrar (vårdnadshavare) kontakta en domstol. Det är domstolen som sedan bestämmer om du har rätt att få instansen du har bett om eller inte.

Fråga din LSS-handläggare eller biståndsbedömare hur du ska göra för att överklaga.

Överklaga hos IVO

Du eller dina föräldrar kan också prata med IVO om ni inte är nöjda ditt LSS-boende till exempel.