Utredning för att bestämma om du ska få hjälp

När kommunen har fått veta att du vill ha stöd ska de starta en utredning för att ta reda på om du har rätt till någon insats från dem. Målet med utredningen är att ta reda på om du har någon av de funktionsnedsättningar som står i LSS och om du behöver just den här hjälpen. Kommunen tittar också på om till exempel dina föräldrar istället ska hjälpa dig med det du behöver.

När utredningen är klar och de har bestämt hur det ska bli för dig får du något som kallas för ett beslut. I beslutet står det om du har fått stödet och på vilket sätt du i så fall ska få det.

Om kommunen kommer fram till att du inte kan få någon insats av dem skickar de ett brev till dig och din familj. I brevet berättar de varför de har kommit fram till att du inte kan få en insats genom dem.