Kontaktperson

En kontaktperson är en vuxen som kan stötta dig i din vardag. Det finns flera anledningar till att du kan behöva en kontaktperson. Kanske behöver du komma hemifrån och göra något annat ibland eller behöver prata och få vara med någon vuxen som inte hör till familjen.