Avlösare

Om din familj ska hitta på något som du inte kan vara med på kan en person som kallas för ”avlösare” komma hem till dig.

Hur ofta avlösaren kommer beror på vad du och din familj behöver. Ibland kommer avlösaren på bestämda tider, kanske en dag i veckan. Ibland kommer han eller hon bara om det har hänt någonting särskilt som gör att din familj inte kan vara med dig. Till exempel om dina föräldrar (vårdnadshavare) måste åka iväg med ett syskon.