LSS-insatser

Kommunen hjälper dig genom något som kallas för insatser. Insatsen är själva stödet du får. Det är alltid du som har funktionsnedsättningen som får insatsen, men den kan också fungera som stöd för hela familjen.

Här är några exempel på insatser som

du kan få: