Din LSS-handläggare eller biståndsbedömare

De i kommunen som bestämmer om insatser enligt LSS kan kallas för olika saker beroende på var du bor - till exempel LSS-handläggare eller biståndsbedömare. När du får stöd av kommunen ska du kunna vända dig till honom eller henne om du har frågor, behöver stöd eller råd.

Du har rätt att vara delaktig och säga vad du tycker

Du har rätt att vara delaktig i saker som rör dig. Därför är det viktigt att din biståndsbedömare eller LSS-handläggare tar reda på vad du tycker, tänker och vill. Om du och dina föräldrar (vårdnadshavare) till exempel vill att en viss person ska vara din personliga assistent ska han eller hon få vara det om det går.

Du har också rätt att få information om saker som handlar om dig på ett sätt som du förstår och kan ta till dig.

Både du och dina föräldrar (vårdnadshavare) ska få vara med och bestämma kring dig och stödet du får. När kommunen tar reda på vilken hjälp du behöver ska de tänka på vad som är bäst för dig.

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt betyder att saker som handlar om dig, hur du mår eller har det hemma andra inte får spridas hur som helst.

Orosanmälan

Om någon är orolig för dig, för hur du har det och hur du mår kan han eller hon höra av sig till soc. Det kallas för att göra en orosanmälan.