Din individuella plan

Att hålla koll på vad som gäller för dig

När du får LSS-stöd har du rätt att få en plan där det står vilka insatser du ska få. Planen ska vara anpassad för just dig.

Tanken är att planen ska göra så att samarbetet mellan till exempel kommunen och sjukvården eller andra du får stöd av ska fungera bättre.

Om du inte har fått någon plan kan du be din biståndsbedömare eller LSS-handläggare om att få en.