LSS – om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning är det bra att veta att du och din familj kan få stöd och hjälp. Dels av landstinget, till exempel hälso- och sjukvården, dels av kommunen, bland annat soc. Kommunen och landstinget ansvarar för olika saker.

Det finns två lagar som kommunen använder när det gäller stöd och hjälp till dig med funktionsnedsättning; LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och SoL , Socialtjänstlagen.

Här berättar vi om den hjälp som finns i LSS som du kan ha rätt till genom kommunen.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

LSS är en lag som handlar om vad du som har en funktionsnedsättning har rätt till för stöd och hjälp för att kunna leva som andra barn och unga i samma ålder som du. Hjälpen och stödet kallas för insatser.

För att du ska få stöd och hjälp måste du uppfylla en del krav som finns i den här lagen. Du måste:

  • ha någon av de funktionsnedsättningar som finns med i lagen, till exempel autism eller en utvecklingsstörning
  • behöva hjälpen
  • och inte kunna få hjälpen på annat sätt

Det är kommunen som bestämmer om du ska få hjälp eller inte. Om du inte får hjälp av kommunen kan du ibland få den hjälp du behöver på annat sätt.

Stödet ska vara anpassat till vad just du behöver och hjälpa dig att kunna leva som andra barn och unga i samma ålder.

Vårdnadshavare?

Alla som är under 18 år har en eller två vuxna som ansvarar för att ta hand om dem. De kallas för vårdnadshavare. Oftast är det föräldrarna som är vårdnadshavare. Dina vårdnadshavare har både rätt och skyldighet att bestämma om saker som handlar om dig.