Stödsamtal för att prata om jobbiga saker

Det kan kännas bra att prata med någon om din situation. Därför kan du få stödsamtal där du får prata med en socialsekreterare om det du har upplevt och hur du mår. Då kan du få stöd och hjälp med saker som är jobbiga i ditt liv.

Dina föräldrar kan också få stödsamtal, till exempel om hur det kan hjälpa och stötta dig på ett bra sätt.