Särskilt kvalificerad kontaktperson när du behöver extra stöd

Du som är under 21 och riskerar att fastna i till exempel missbruk eller brottslighet kan få hjälp av en särskilt kvalificerad kontaktperson. Det är en vuxen som ska stötta, motivera och peppa dig till sådant som skolarbete, jobb och fritidsaktiviteter. Ni ska kunna prata eller träffas regelbundet.

För att stödet ska bli så bra som möjligt för dig kan han eller hon också ha kontakt med dina föräldrar (vårdnadshavare), din skola eller arbetsplats. Men, den särskilt kvalificerade kontaktpersonen ska inte ta ditt eller dina föräldrars ansvar.

Ofta har den som är kvalificerad kontaktperson ett jobb där han eller hon träffar unga som har olika problem. Kanske hos polisen, i skolan, kyrkan, en idrottsförening eller hos soc.

Om du är yngre än 15 år är det dina föräldrar (vårdnadshavare) som måste be om eller tacka ja till att du får en särskilt kvalificerad kontaktperson.

Om du har fyllt 15 år måste du antingen be om en kvalificerad kontaktperson själv eller tacka ja om soc föreslår det.

Bra att veta!

Särskilt kvalificerad kontaktperson är också en av insatserna som soc kan tvinga dig att ta emot om du eller dina föräldrar (vårdnadshavare) inte tar emot hjälpen frivilligt - och det finns risk för att du kommer att bli LVU:ad för att du själv gör saker som inte är bra för dig.