Kontaktperson – någon som stöttar dig i vardagen

En kontaktperson är en vuxen som har tid och möjlighet att stötta dig i din vardag. Det finns flera anledningar till att du kan behöva en kontaktperson. Om du behöver komma hemifrån och göra något annat ibland eller behöver prata och få vara med någon vuxen som inte tillhör familjen till exempel.

Om du är yngre än 15 år är det dina föräldrar (vårdnadshavare) som måste be om eller tacka ja till att du får en kontaktperson.

Om du har fyllt 15 år måste du antingen be om en kontaktperson själv eller tacka ja om soc föreslår det.

En kontaktperson är en frivillig hjälp som soc kan föreslå.