Kontaktfamilj för att få extra stöd

En kontaktfamilj fungerar på samma sätt som en kontaktperson, men är en familj istället för en person. En kontaktfamilj ger dig också möjlighet att komma hemifrån lite längre perioder. Du kan till exempel sova över hos dem en eller ett par helger i månaden.

En kontaktfamilj kan se ut på olika sätt. Familjen kan vara en eller flera vuxna, med eller utan barn. Det viktigaste är att de har tid och möjlighet att stötta dig.

Om du är yngre än 15 år är det dina föräldrar (vårdnadshavare) som måste be om eller tacka ja  till att du får en kontaktfamilj.

Om du har fyllt 15 år måste du antingen be om en kontaktfamilj själv eller tacka ja om soc föreslår det.

En kontaktfamilj är en frivillig hjälp som soc kan föreslå.