Hjälp med pengar – ekonomiskt stöd

Om ni har dålig med pengar kan dina föräldrar söka ekonmiskt stöd av soc. Då kan soc hjälpa din familj att betala sådant som ni behöver, till exempel mat, hyra, kläder, skor, lek, telefon- och elräkning.

Soc kan stötta din familj med pengar på två sätt, med försörjningsstöd och "stöd för livsföringen i övrigt".

Försörjningsstöd

Om dina föräldrar får försörjningsstöd får de hjälp att betala saker som hyra och mat under en tid. 

Stöd för livsföringen i övrigt

Soc kan också hjälpa till att betala sådant som din familj oftast bara behöver köpa en gång, till exempel möbler eller glasögon.

Tidigare kallades ekonomiskt bistånd för socialbidrag.

Vem kan söka ekonomisk hjälp?

Eftersom dina föräldrar (vårdnadshavare) ansvarar för dig tills du har fyllt 18 år är det de som kan söka ekonomisk hjälp. Det gäller både försörjningsstöd och stöd för livsföringen i övrigt.

Om du pluggar har dina föräldrar ekonomiskt ansvar för dig tills du är pluggat klart, men som längst tills du är 21.