Insatser = hjälp du kan få av soc

Stöd och hjälp som soc kan ge dig och din familj kallas för insatser. Insatserna kan vara olika beroende på i vilken kommun du bor i. Prata med soc där du bor för att få veta mer.

Om du är 15 år eller äldre kan soc och dina föräldrar (vårdnadshavare) inte bestämma att du ska ta emot en frivillig insats om du inte själv vill det. För att du ska kunna få insats måste du antingen berätta att du vill ha den eller säga okej när soc föreslår den.

Om du är yngre än 15 år måste dina föräldrar (vårdnadshavare) säga okej till insatsen som soc föreslår. Men, du har alltid rätt att säga vad du tycker och tänker, även om det är dina föräldrar som till sist bestämmer hur det ska bli.

Här är några exempel på insatser som du och din familj kan få genom soc: