Lagar och regler

Tre av de lagar som styr soc arbete är Socialtjänstlagen, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Socialtjänstlagen förkortas SoL, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.

Lagarna gäller alla i Sverige, men alla kommuner kan bestämma hur stödet ska funka i just deras kommun.