Vårdnadshavare

Alla som är under 18 år har en eller två vuxna som ansvarar för att ta hand om dem. De kallas för vårdnadshavare. Oftast är det föräldrarna som är vårdnadshavare.

Vårdnadshavare har både rätt och skyldighet att bestämma om saker som handlar om dig. De ska bland annat se till att du får gå i skolan, att du får den sjukvård du behöver och hålla koll på dig så att du inte gör något som är dåligt för dig själv eller andra.

Ju äldre du är desto mer ska dina vårdnadshavare ta hänsyn till vad du själv vill och tycker.

Vårdnad

Vårdnad betyder att någon tar hand om dig, ser till så att du är trygg och att du får en god fostran. Exempel på god fostran är att du får goda råd, vägledning, stöd och har någon som bryr sig om dig. Vårdnad betyder också att någon ska se till att du har det du behöver.

De som har vårdnaden om dig, vanligtvis dina föräldrar, har rätt och är skyldiga att bestämma om viktiga frågor som gäller dig. Vårdnaden kan se ut på olika sätt och antingen vara gemensam eller ensam.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad betyder att dina föräldrar bestämmer om dig tillsammans. Det spelar ingen roll om de bor tillsammans eller inte. De bestämmer till exempel i vilken skola du ska gå och vilken läkare/tandläkare du ska ha.

Hur länge du får sitta framför datorn och vilken tid på kvällen du ska lägga dig behöver de däremot inte vara överens om. Olika regler kan gälla hemma hos den ena och den andra föräldern.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad betyder att en förälder ensamt bestämmer om dig. Till exempel vilken skola du ska gå i och var ni ska bo.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om dina föräldrar inte kan ta hand om dig kan domstolen bestämma att någon eller några andra vuxna ska vara dina vårdnadshavare. Då kallas de för särskilt förordnade vårdnadshavare.