Umgänge och umgängesstöd

Du har rätt att träffa båda dina föräldrar, oavsett om ni bor tillsammans eller inte. Dina föräldrar ska hjälpas åt att se till så att du håller kontakten med den föräldern du inte bor hos.

Du har rätt att träffa den föräldern du inte bor hos även om dina föräldrar är osams.

Umgänge kan se olika ut. En del barn träffas och sover över hos föräldern medan andra inte träddas utan håller kontakt på andra sätt, till exempel genom att ringa eller skriva brev till varandra.

Umgängesstöd

Ibland kan barn och unga behöva stöttas när de träffar en förälder du inte bor hos. Då kan soc välja ut en person som kan följa med dig som stöd. Ibland kan det vara någon du känner. Det kallas för umgängesstöd.

Umgängesstöd kan du få om du till exempel är orolig för att träffa din förälder själv. Du kan också få det om dina föräldrar är så osams att de inte kan träffa varandra när du ska flytta mellan den ena och den andra.

Det är tingsrätten som kan bestämma att du har rätt till umgängesstöd. Soc ska ta reda på hur träffarna funkar och arbeta för att du ska kunna träffa din förälder utan stöd av någon annan så snart det är möjligt.

Soc ska berätta för dig vad ditt umgängesstöd ska göra för att stötta dig när du träffar din förälder.