Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt betyder att saker som handlar om dig, hur du mår eller har det hemma andra inte får spridas hur som helst. Därför har de som jobbar i skolan, hälso- och sjukvården, hos soc eller polisen något som heter sekretess eller tystnadsplikt.

Det betyder att information om dig ska vara hemlig. Den som har sekretess eller tystnadsplikt måste alltid ta reda på om du eller din familj kan råka illa ut om de berättar vad du har sagt för andra. Om de kommer fram till att någon av er kan råka illa ut om de berättar får de inte göra det!

Det kan vara ett brott om den som har sekretess eller tystnadsplikt berättar om något som du har sagt.

Men, de som har anmälningsskyldighet måste berätta för soc om de misstänker eller får veta att du inte har det bra. Då ska de bryta sekretessen eller tystnadsplikten och göra en orosanmälan!