Får soc berätta för polisen?

Alla som jobbar på soc har sekretess. Men, i vissa fall måste de berätta saker som handlar om dig för polisen. De kan alltså "bryta sekretessen" om:

 • Det finns risk för att du kommer att göra något olagligt och soc kan hjälpa till att hindra det genom att berätta för polisen. Soc får inte berätta något för polisen om det kan vara dåligt för dig.
   
 • De hittar dig på en plats som inte är bra för dig och det finns en allvarlig risk för att du skadas av att vara där.
   
 • De hittar dig när du gör något brottsligt, alltså om du blir ”tagen på bar gärning”.
   
 • De misstänker att du blir utsatt för vissa brott, till exempel våldsbrott, sexuella övergrepp eller könsstympning.
   
 • De misstänker att någon ger eller säljer droger, alkohol* eller dopingpreparat till dig.
   

* Enligt bestämmelsen i 10 kapitlet 22 § offentlighets- och sekretesslagen gäller det ”icke ringa fall” av olovlig försäljning eller anskaffning av alkoholdrycker enligt alkohollagen.