Det här händer när soc får en orosanmälan

Skyddsbedömning

När soc får veta att någon är orolig för hur du mår eller hur du har det, måste de först av allt ta reda på om du behöver skyddas från någon eller något på en gång. Till exempel om du har varit med om våld hemma. Det kallas för att de gör en skyddsbedömning.

De ska göra skyddsbedömningen samma dag som de tar emot orosanmälan (läs mer om orosanmälan här). Men, om den kommer in sent på dagen får de göra det dagen därpå. Om de kommer fram till att du behöver hjälp på en gång kontaktar de socialnämnden som är de som bestämmer om barn eller unga ska flytta hemifrån direkt, till exempel till ett jourhem.

Förhandsbedömning

Om du inte behöver hjälp direkt ska soc bestämma sig för om de behöver veta mer om hur du har det eller inte. De börjar med att kolla upp om du eller din familj har haft någon kontakt med dem tidigare. Nu får de berätta för dig och dina föräldrar (vårdnadshavare) att de har fått in en orosanmälan och vad den handlar om. Det kallas för att de gör en förhandsbedömning .

Förhandsbedömningen måste vara klar inom 14 dagar. Men, om soc behöver prata med andra för att ta reda på om du behöver hjälp, till exempel någon i skolan eller en läkare, måste de starta något som kallas för en utredning. Om de startar en utredning ska du och dina föräldrar (vårdnadshavare) få veta det. Ni ska också få veta om soc bestämmer sig för att inte starta någon utredning.

Utredning

Om soc kommer fram till att de behöver prata med fler personer än dig och din familj måste de så fort som möjligt starta en utredning. Oftast vill soc träffa både dig och din familj för att prata om vad som har hänt och vilken hjälp du eller familjen kan behöva. De kan också prata med andra som känner er för att ta reda på mer om hur du har det. Ibland kan de också behöva prata med en expert, till exempel en barnpsykolog eller läkare, för att ta reda på hur de kan hjälpa dig på bästa sätt. Men, det är viktigt att veta att de aldrig får prata med fler personer än vad som behövs!

Under utredningen har du rätt att få prata med soc utan att dina föräldrar (vårdnadshavare) är med, om du själv vill det.

Utredningen ska vara klar inom fyra månader. Om soc måste vänta på något, till exempel en polisutredning, kan utredningen få ta längre tid.

När soc gör en polisanmälan

Om soc misstänker att du har blivit utsatt för till exempel sexuella övergrepp, våldsbrott eller könsstympning kan de göra en polisanmälan. (Om de väljer att inte göra det är det bra om det står i din journal varför de valt att inte göra det.)

Viktigt att veta!

Ibland måste soc starta en utredning direkt, utan att göra en förhandsbedömning. Antingen om de fått veta att du kan ha blivit slagen eller utsatt för andra övergrepp av någon i din familj eller om du har sett på när någon i din familj har blivit det.