Det du berättar sparas

Om soc bestämmer något som gäller dig kring stöd, vård eller behandling måste de skriva ner det i din akt. Det kallas för att dokumentera och är något soc måste göra för att det ska kunna gå att följa vad ni har pratat om och på vilket sätt de har hjälpt dig.

De ska bland annat skriva ner vad de har bestämt och på vilket sätt de ska stötta dig. Om du till exempel har fått en insats ska det stå vilken insats det är och varför du har fått den. All information som handlar om dig ska samlas, antingen digitalt eller på papper.

Akten har sekretess

Sådant som handlar om dig kan det vara sekretess på. Det kan alltså vara hemligt för alla andra utom dig.

Men, sekretessen hos soc gäller inte om de har kommit fram till att det är helt säkert att det inte påverkar dig på ett dåligt sätt om någon annan får veta.

Innan soc lämnar ut någon information som handlar om dig till andra måste de alltid göra något som kallas för en prövning. Prövningen tar reda på om det kan vara dåligt för dig eller din familj att uppgiften lämnas ut. Om soc kommer fram till att det kan vara dåligt för någon av er gäller sekretessen fortfarande.

Du har rätt att läsa din akt

Du har rätt att läsa din akt. Men, det kan finnas delar som du inte får läsa eftersom soc kan ha skrivit om andra personer där. Då är det sekretess på de delarna i din personakt.

Sekretess och föräldrar

Sekretess för sådant som handlar om dig gäller också mot dina föräldrar (vårdnadshavare).

Men, dina föräldrar är ansvariga för att ta hand om dig tills du har fyllt 18 år. För att kunna ta hand om dig på ett bra sätt kan de därför behöva få veta vissa saker. Det betyder att dina föräldrar kan få läsa en del av det som står om dig i personakten, men inte alltid allt.

Dina föräldrar ska ta hänsyn till vad du tycker och vill. Ju äldre du är desto mer ska du få bestämma själv. Det finns ingen åldersgräns för när du ska få börja bestämma mer själv.