"Barnets bästa" när soc bestämmer

Soc ska alltid försöka hitta det stöd som är det bästa för just dig, utifrån din situation. Det kallas för ”barnets bästa”.

Det som är det bästa för dig behöver inte vara samma sak som det bästa ett annat barn. ”Barnets bästa” är alltså inte samma sak för alla.

För att soc ska kunna ta reda på vad som är det bästa för dig behöver de prata med dig för att höra vad du tycker och vill. Målet är att de ska komma fram till det bästa för dig tillsammans med dig och dina föräldrar.

Soc ska berätta för dig hur de har tänkt att det ska bli för er, vilket stöd och vilken hjälp ni kan få. Det soc bestämmer ska vara det som är bäst för dig på lång sikt, även om du själv skulle vilja någonting annat just nu.

Ibland håller dina föräldrar med soc om vad som är bäst för dig. Då gäller reglerna i en lag som kallas SoL.

Ibland kommer dina föräldrar och soc inte överens. Då kan reglerna i en lag som kallas LVU gälla.

"