Anmälningsskyldighet – en del måste anmäla till soc

De flesta som jobbar med barn och unga måste göra en orosanmälan om de misstänker eller får veta att du av någon anledning inte har det bra. Din lärare, rektor, skolsköterska, fritidsledare, läkare eller skolkurator till exempel. De har något som kallas för anmälningsskyldighet eller anmälningsplikt.

Om någon som måste göra en anmälan kontaktar soc, kan de bjuda in till något som kallas för ett anmälningsmöte. På anmälningsmötet kan du, dina föräldrar (vårdnadshavare), den som har gjort anmälan och soc vara med. Du behöver inte vara med om du inte vill.

Det finns också de som jobbar med unga som inte har någon anmälningsskyldighet. Baskettränaren i din klubb eller din scoutledare till exempel. De kan göra en orosanmälan om de vill, men de måste inte.

Viktigt att veta!

De som har anmälningsskyldighet kan behöva bryta sekretessen eller tystnadsplikten om de får veta eller misstänker att du inte har det bra! Bryta sekretessen betyder att de berättar för soc och gör en orosanmälan, fastän de har sekretess eller tystnadsplikt.