Bra att veta om soc

Soc kan hjälpa och stötta dig och din familj på många olika sätt. Hjälpen kallas för insatser. En insats kan till exempel vara att du får träffa andra unga som har varit med om samma sak som du och prata om det som har hänt. Eller att dina föräldrar får hjälp att betala mat och hyra.

Alla kommuner bestämmer själva hur stödet och hjälpen av soc ska fungera i just den kommunen. Det kan alltså fungera på olika sätt beroende på var i Sverige du bor. Prata med soc i din kommun för att få veta hur det funkar där. Du kan använda dig av kommunsöksfunktionen här på webbplatsen!

Om frivillig och tvingande hjälp

Hjälpen som du eller din familj får kan vara frivillig eller tvingande. Det betyder att en del insatser väljer du och din familj att ta emot, andra kan ni vara tvungna att ta emot.

I en lag som kallas för SoL (Socialtjänstlagen) står det om den hjälp som är frivillig för dig och/eller din familj att ta emot./p>

I en lag som kallas för LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) står det om stöd och hjälp som du och din familj kan tvingas att ta emot.

I en lag som kallas för LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) står det om stöd du som har en funktionsnedsättning kan få.

Bra att veta!

Även om du själv eller din familj vill ha hjälp av soc, betyder det inte alltid att ni får det. Soc kan göra en utredning först där de tar reda på om du eller din familj kan få stöd eller hjälp av dem.