Om socialtjänsten, soc

Du har rätt att må bra. Du som är ung har rätt att ha någon som tar hand om dig. Du har rätt att vara trygg och få en god fostran. God fostran betyder bland annat att du ska få råd, stöd och ha någon som bryr sig om dig. 

Du ska behandlas med respekt. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Ingen får heller straffa dig eller ställa orimliga krav, säga taskiga saker, håna eller hota dig.

Alla barn ska ha någon vuxen som tar hand om dem, en vårdnadshavare. Oftast är det dina föräldrar som är dina vårdnadshavare.

Du ska få hjälp av socialtjänsten om du inte har det bra

Om dina föräldrar inte kan ta hand om dig så att du mår bra och har det bra hemma ska du få hjälp av kommun du bor i. De ska också hjälpa dig om du gör saker som inte är bra för dig, till exempel om du missbrukar droger eller gör andra brottsliga saker.  Kommunen har ansvar för att hjälpa alla dem som bor i kommunen som behöver det.

Därför finns socialtjänsten, eller soc som många unga kallar det, i alla Sveriges kommuner. Soc ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn och unga som inte har det bra. Hos soc jobbar bland annat socialsekreterare. Deras uppgift är att tillsammans med dig och din familj försöka hjälpa dig så att du ska få det bättre. 

Jobbigt hemma, ont om pengar eller skilsmässa – soc kan stötta

Soc kan hjälpa till i många frågor. Bland annat om du, dina syskon eller föräldrar har problem som:

  • Missbruk- när någon i familjen dricker mycket alkohol eller tar droger.
  • Våld eller hot hemma – när du eller någon annan i familjen blir slagen, hotad, hånad eller utsatt för sexuella övergrepp.
  • Ekonomiska problem – när pengarna inte räcker till.
  • Kriminalitet – när någon i familjen gör brottsliga saker.
  • Psykisk ohälsa – när någon i familjen mår dåligt.
  • Skilsmässa eller separation – när dina föräldrar inte kan komma överens.

Vårdnadshavare?

Alla som är under 18 år har en eller två vuxna som ansvarar för att ta hand om dem. De kallas för vårdnadshavare. Oftast är det föräldrarna som är vårdnadshavare. Dina vårdnadshavare har både rätt och skyldighet att bestämma om saker som handlar om dig.