Om du eller dina föräldrar inte vill att du placeras

Om soc föreslår att du ska flytta till en annan familj, ett HVB eller SiS kan dina föräldrar och/eller du säga okej till det. Det kallas för att samtycka till placeringen.

Om du är yngre än 15 år

Är du under 15 är det bara dina föräldrar (vårdnadshavare) som behöver säga okej för att du ska kunna placeras frivilligt.

Om du är över 15 år

Är du över 15 måste du också säga okej till att placeras frivilligt.

Så länge du och/eller dina föräldrar går med på att du ska placeras är det reglerna i lagen som bygger på frivillighet - SoL - som gäller.

Om du och/eller dina föräldrar säger nej

Men, om du är över 15 år och inte säger okej till att placeras eller om du är under 15 år och dina föräldrar (vårdnadshavare) inte säger okej, kan soc placera dig ändå. Men, bara om det finns en allvarlig risk för att din hälsa eller utveckling skadas annars. Ibland kallas detta för att bli placerad med tvång enligt LVU eller att bli LVU:ad.