Tvångsåtgärder – vad betyder det och när får de användas?

Tvångsåtgärder heter egentligen ”särskilda befogenheter”. Det betyder att personalen på SiS i vissa fall har rätt att använda sig av tvång. De får alltså göra en del saker mot din vilja och tvinga dig till det.

Om personalen använder sig av tvång ska de förklara för dig varför de gör det. De får inte använda tvång som någon form av bestraffning.

För att de ska få använda sig av tvång måste det vara absolut nödvändigt. Om de kan göra på något annat sätt måste de göra det. Till exempel kan de försöka prata med dig så att du lämnar ifrån dig saker du kan göra dig illa på, istället för att leta igenom dina kläder.

Alla beslut om tvång ska personalen skriva ner tillsammans med en förklaring till varför de använt sig av tvång.

Personalen på SiS kan och får:

Ta hand om saker som du inte får ha


Personalen får ta hand om saker du inte får ha, till exempel droger, alkohol och vapen. En del saker, som droger och alkohol, måste personalen förstöra direkt.

De kan också ta hand om pengar, kontokort och mobiltelefon om de tror att du skulle kunna använda de sakerna på ett sätt som är dåligt för dig eller andra.

Du ska få veta vad de tar, varför de tar sakerna och när du ska få tillbaka dem. Saker som mobiltelefon och kontokort ska du få tillbaka senast samma dag som du skrivs ut från SiS. (Kan överklagas)

Göra en kroppsvisitering och ytlig kroppsbesiktning

De får kroppsvisitera dig, alltså söka igenom dina kläder, väskor och andra saker du kan ha med dig när/om:

 • du kommer till SiS för första gången
 • de misstänker att du har med dig något du inte får ha när du kommer tillbaka från en ledighet eller permission, till exempel droger eller vapen
 • de misstänker att du har tagit emot något när du har haft besök.


När de kroppsvisiterar dig kan be dig om att du tar av dig kläderna. Sedan får de titta på de delar av din kropp som är synliga. De får också titta under fötterna, i armhålorna och i håret på huvudet. Det kallas för att de gör en ytlig kroppsbesiktning.

Den som kroppsvisiterar dig får inte ta i dig eller röra vid din kropp. Helst ska ett vittne vara med hela tiden för att du ska kunna känna dig trygg.

Om du är tjej, eller uppfattar dig som tjej, ska kroppsbesiktningen helst göras av en kvinna. Om du är kille, eller uppfattar dig som kille, ska kroppsbesiktningen helst göras av en man.

Personalen får också titta igenom ditt rum.

Om du är på SiS för att själv har gjort något som inte är bra för dig får personalen också:

 • Bestämma att du inte får ringa till eller ta emot samtal från vem du vill (kan överklagas).
   
 • Förbjuda besök
  Om personalen har kommit fram till att det inte är bra för dig att ta emot besök eller om det finns risk för att det blir stökigt på hemmet om någon kommer och hälsar på dig kan de förbjuda besök (kan överklagas)
   
 • Hindra dig från att lämna ditt SiS.
   
 • Kolla brev och paket som du skickar eller får, om de misstänker att de kan innehålla något du inte får ha eller som kan störa ordningen på hemmet. Till exempel droger och annat som du kan använda för att skada dig själv eller andra.

  OBS! Brev som kommer från din advokat eller en myndighet får ingen annan än du själv öppna. Samma sak gäller brev som du skickar till din advokat eller en myndighet.
   
 • Drogtesta dig.
  Du är skyldig att lämna ett blod-, urin-, saliv-, svett- eller utandningsprov om personalen kräver det för att kontrollera att du inte är drog- eller alkoholpåverkad.
   
 • Bestämma att du ska vara på en låst avdelning.
  Till exempel om det finns risk för att du ska rymma eller om det behövs för att du ska kunna få den vård du behöver. De kan också bestämma detta om det behövs för din egen eller andra som bor eller jobbar på SiS säkerhet.
   
 • Hindra dig från att träffa de andra som bor på SiS genom "vård i enskildhet". Det betyder att personalen får hindra dig från att träffa de andra som bor på ditt SiS im det behövs för att du ska kunna få den vård du behöver, eller för att det ska vara säkert för dig eller andra som är där.

  Du kan bara få "vård i enskildhet" om du är på en låst SiS-avdelning.

  Minst en gång i veckan måste personalen tänka igenom och bestämma om du ska fortsätta att få ”vård i enskildhet” eller inte. Du får inte vara på en låsbar avdelning i mer än två månader i sträck (kan överklagas).
   
 • Avskilja dig, ibland kallas det för att isolera dig, från de andra som är där.
  Om du till exempel beter dig våldsamt eller är så drog- eller alkoholpåverkad att du stör ordningen kan du få vara skild ifrån de andra som är där en tid. Du får inte vara skild från de andra längre en tid än vad som behövs, max 24 timmar i sträck. Personalen ska hela tiden finnas i närheten för att hålla koll på hur du mår.

  Den här tvångsåtgärden kan personalen välja att ta till när inget annat hjälper. Den får inte användas som bestraffning (kan överklagas).