Rätt att överklaga tvångsåtgärder

En del av det som SiS-personalen bestämmer utifrån sina särskilda befogenheter har du rätt att överklaga och det är:

  • hur ofta du får ringa eller ta emot besök
  • att du ska få "vård i enskildhet"
  • att du ska vara isolerad eller avskild från de andra
  • att dina saker som personalen har tagit hand som ska förstöras eller säljas

När du vill överklaga ett beslut om tvångsåtgärder ska du skriva ett brev eller mejl där du berättar vilket beslut det handlar om och varför du tycker att det är fel.

Om du har ett offentligt biträde eller känner förtroende för någon annan vuxen i din närhet kan du be honom eller henne att hjälpa dig att skriva. Du har 3 veckor på dig att överklaga från den dag du fått veta vad personalen har bestämt.

Så här kan du till exempel skriva:

Hej!

Jag överklagar besutet den (skriv datumet som står i beslutet du ska ha fått från SiS-personalen) om (vilken tvångsåtgärd det handlar om).

Jag tycker att beslutet är fel eftersom (skriv anledningen till att du tycker att beslutet är fel).

Hälsningar

Ditt namn och datum

När du har skrivit klart lämnar eller mejlar du din överklagan till personalen som bestämde om tvångsåtgärden.