Låsta och öppna avdelningar

SiS kan ha både öppna och låsta avdelningar.

Om du är frivilligt placerad på SiS eller om det är på grund av hur du har det hemma, placeras du på en öppen avdelning.

Om du blir placerad på en låst avdelning beror det på att personalen behöver hålla extra uppsikt över dig. Kanske för att det finns risk att du ska rymma eller skada dig själv annars. På en låst avdelning kan du inte själv bestämma när du ska gå ut.